Home / Informacje / Etat czy własna firma, czyli jaką drogę obrać po studiach?
Etat czy własna firma, czyli jaką drogę obrać po studiach?

Etat czy własna firma, czyli jaką drogę obrać po studiach?

Liczba absolwentów szkół wyższych w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Każdego roku uczelniane mury opuszczają dziesiątki tysięcy osób, które szukają dla siebie miejsca na rynku pracy. Już w trakcie nauki wielu studentów zastanawia się nad tym, aby swoją teoretyczną wiedzę jak najszybciej zacząć wykorzystywać w praktyce. Jedni decydują się na pracę etatową np. w korporacjach, inni otwierają własne biznesy, wykorzystując między innymi pożyczki dla nowych firm.

Koniec studiów to przełomowy moment w życiu każdego młodego człowieka, niezależnie od tego, jaką specjalizację wybrał. Odebranie dyplomu jest nie tylko nagrodą za wiele lat intelektualnego wysiłku, ale jednocześnie wyzwaniem, któremu trzeba sprostać.

Absolwenci szkół wyższych, jako ludzie świadomi swoich możliwości oraz tego, jaki jest rynek pracy, muszą podjąć decyzję o swojej przyszłości. Nie dla każdego wybór odpowiedniej drogi jest oczywisty.

Rozdźwięk miedzy oczekiwaniami, a rzeczywistością

Zarówno młodzi przedsiębiorcy, jak i Ci bardziej doświadczeni wskazują, że istnieje istotna różnica między wyobrażeniami studentów na temat rynku pracy i zarobków, a tym, co ich spotyka w rzeczywistości. Problem oczywiście jest dużo bardziej poważny i dotyczy metod kształcenia w Polsce. Niestety wciąż nierozwiązanymi sprawami są:

– niedostateczna szansa na odbywanie wartościowych praktyk w trakcie trwania studiów,
– słabe zainteresowanie firm najlepszymi studentami,
– brak odpowiedniej współpracy na linii: uczelnia – biznes,
– brak fachowej edukacji ekonomicznej, prawnej oraz podatkowej studentów,
– słabo rozwinięte doradztwo zawodowe.

Skutkiem wymienionych wyżej zaniedbań jest problem młodych absolwentów z odnalezieniem się na rynku pracy. Spora część osób z dyplomem pracuje w innym zawodzie niż wyuczony, za mniejsze pieniądze i bez możliwości realnego rozwoju.

Co daje praca na etacie?

Praca etatowa (lub coraz częściej przypominająca etat umowa cywilno-prawna) jest tym, o czym myśli większość osób kończących studia. Ma ona swoje niepodważalne plusy. Przede wszystkim jest to poczucie stabilizacji oraz uzyskanie komfortu psychicznego. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma określony czas, w którym ma wykonać swoje obowiązki – istnieje więc jasne rozgraniczenie między czasem w pracy, a czasem po pracy.

Nie bez znaczenia pozostaje otoczka socjalna, szansa na korzystanie z programów lojalnościowych, opieki medycznej i przede wszystkim płatnego urlopu.

A może własna firma?

Jeżeli osoba po studiach – otrzymuje pomoc w założeniu firmy, to jej droga wygląda zupełnie inaczej. Prowadzenie własnego biznesu daje absolwentowi niepowtarzalną szansę, aby w praktyce zaczął wykorzystywać całą swoją wiedzę oraz umiejętności. Jednocześnie, aby być konkurencyjnym na rynku i móc sobie zapewnić stabilizację finansową trzeba stale się dokształcać i podnosić swoje umiejętności.

Młodzi przedsiębiorcy na początku swojej drogi mogą napotkać wiele trudności (głównie finansowych oraz logistycznych), które utrudniają start przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia jest również skomplikowany system prawno-podatkowy, obowiązujący w Polsce.

Pomimo ryzyka bardzo duża część absolwentów decyduje się właśnie na prowadzenie własnej działalności. Obecnie można skorzystać z wielu form pomocy finansowej i organizacyjnej. Dobrym przykładem jest Fundusz „Poręczenia Kredytowe sp. z o. o.”, który proponuje pożyczkę dla nowej firmy w ramach inicjatywy Jeremie dla Mazowsza.

Pożyczka dla nowej firmy – Twoja szansa na rozwój

Szansą na rozwój własnego mikroprzedsiębiorstwa  jest odpowiednie, atrakcyjne finansowanie. Pożyczka daje bardzo duże możliwości i może być przeznaczona na realizację takich celów, jak:

– modernizacja obiektów
– inwestycje w środki trwałe
– produkcja, modernizacja i serwis maszyn oraz pozostałego zaplecza technicznego,
– tworzenie nowych miejsc pracy,
– inwestycje związane z zakupem i wdrożeniem nowych technologii,
– nabycie patentów, licencji, oprogramowania

O takie wsparcie mogą się starać wszyscy absolwenci, którzy pragną urzeczywistnić swoje marzenia o własnej firmie. Jeżeli nie ma przeciwwskazań w postaci różnego rodzaju zadłużenia lub innych zobowiązań prawnych, droga do otrzymania pożyczki jest stosunkowo prosta. Pożyczki dla nowych firm są bardzo dobrą alternatywą dla długoterminowych kredytów bankowych.

4.00 avg. rating (51% score) - 2 votes

Jeden komentarz

  1. Problemem moim zdaniem jest niedostosowanie programu i formy studiów do rzeczywistości – nauka sprowadza się w zasadzie do przyswajania teoretycznych zagadnień, a prowadzenie firmy to w 100% praktyczna rzeczywistość, na którą w ten w sposób ciężko się dobrze przygotować.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane miejsca zaznaczone są gwiazdką *

*

Scroll To Top