Home / Informacje / Franczyza – co to jest? Wady i zalety franczyzy
Franczyza – co to jest? Wady i zalety franczyzy

Franczyza – co to jest? Wady i zalety franczyzy

Franczyza (ang. franchise) jest rodzajem relacji między uczestnikami rynku, w którym jedna ze stron (franczyzodawca) przenosi na inną stronę (franczyzobiorcę) za opłatą prawo do pewnego rodzaju działalności, wykorzystując opracowany model biznesowy. To zaawansowana forma licencjonowania , w której jedna ze stron (franczyzodawca) przyznaje drugiej stronie (franczyzobiorcy) prawo do nieodpłatnego działania w jego imieniu, za pomocą znaków towarowych i/lub marki franczyzodawcy.

W sensie ogólnym, franczyza jest to rodzaj „najmu” znaku towarowego lub oznaczenia. Korzystanie z powyższych regulowane jest z pomocą umowy franchisingowej pomiędzy franczyzodawcą oraz franczyzobiorcą. Treść umowy może być różna, od prostej do bardzo złożonych, w tym określających drobne szczegóły znaku towarowego. Zazwyczaj umowa reguluje ilość opłat za korzystanie z serii (może być ustalona, jednorazowa, przez pewien okres lub może to być procent sprzedaży). Wymagania określone w umowie mogą być bardzo proste (na przykład: franczyzobiorca ma prawo do korzystania z marki w określonej branży) i złożone (na przykład: franczyzobiorca zobowiązuje się do korzystania z urządzenia w sklepie, w ścisłej zgodności z franczyzodawcą w odniesieniu do rozmiaru i koloru półek oraz umundurowania personelu).

Philip Kotler określa następujące formy franchisingu:
• Franczyzodawca otrzymuje należności licencyjne za korzystanie z jego znaku towarowego;
• Franczyzobiorca musi zapłacić wstępną opłatę za prawo do bycia częścią systemu;
• Franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy model prowadzenia biznesu.

Zalety franchisingu – korzyści dla franczyzodawcy

Franchising daje małą ale stabilną, gwarantowaną sprzedaż swoich produktów, ponieważ franczyzobiorcy są zobowiązani do zakupu według umowy określonej partii, materiałów lub innych produktów ewentualnie usług. Jeżeli dochód jest stabilny, można z powodzeniem planować na przyszłość, a zatem szacować rozwój nowych obszarów.
Franczyzodawca nie jest obciążona z trudnościami związanymi z wieloma wydatkami, które muszą ponosić zwykli przedsiębiorcy – szkolenie i dobór personelu, kontrola jakości, itp.  Ponadto, rozwój sieci franczyzowej to świetna reklama marki, która nie wymaga nakładów finansowych.

Zalety franchisingu – korzyści dla franczyzobiorców

1. Korzystanie za sprawdzonego systemu biznesowego
Oferując swój system biznesowy na rynku, franczyzodawca opracować wszystkie procesy biznesowe i udowodnić skuteczność ich działania. Ponadto franczyzodawca dla skutecznego rozwoju franczyzy powinien być wizytówką firmy, na podstawie której firma jest klonowania. Dlatego poprzez zakup franczyzy, przedsiębiorca nabywa sprawdzony i rozbudowany model biznesowy , który okazał się skuteczny .

2. Wybór branży
Potencjalni franczyzobiorcy mają możliwość sprawdzenia działalności franczyzy do momentu inwestycji z własnych środków. Można to zrobić na podstawie publicznie dostępnych informacji – oferty franczyzodawcy.

3. Mniejsze ryzyko
Poprzez otwarcie partnerskiej firmy , z dobrze rozwiniętym programem franczyzowym, franczyzobiorcy stają się częścią „rodziny”, która jest przeciwieństwem otwarcia niezależnej firmy, ponieważ franczyzodawca nie zostawia partnerów sam na sam z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami związanymi z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

4. Minimalne koszty reklamy i marketingu
Ze względu na fakt, że franczyzobiorca rozpoczyna pracę w ramach sieci znanym początkowym kosztem reklamy jest zapewnienie otwarcia punktu franchisingowego na planowanym obszarze działania. rynku. Otrzymuje z sieci franczyzowej wsparcie w postaci reklamy, która ma na celu „promocję” w danym regionie.

5. Dostęp do wiedzy franczyzodawcy
Franczyzodawca, zapewnia  partnerom biznesowym system, który przekazuje nie tylko jako wypróbowany mechanizm, ale również instrukcje dla jego efektywnego wykorzystania. Franczyzodawca szkoli swoich partnerów jak skutecznie budować biznes, biorąc pod uwagę wszystkie jego cechy szczególne.

6. Gwarantowany system dostawy
Franchising jest zazwyczaj dla firm jest priorytetem, a franczyzobiorcy mają najlepsze warunki. Ponadto franczyzodawcy są zobowiązani do dostarczania najwyższej jakości towary.

Wady franchisingu

• Franczyzobiorca musi przestrzegać zasad zestawu ograniczeń, nawet jeśli nie przynosi on maksymalnej wartość dla firmy.
• Franczyzobiorcy są często zmuszani do zakupu surowców i produktów od dostawców wyznaczonych przez franczyzodawcę, które mogą ograniczać ich dostęp do wolnego rynku i zmuszają do zakupu surowców i produktów po zawyżonych cenach.
• Franczyzobiorca podlegający ścisłym ograniczeniom może zbankrutować i ciąży na nim zakaz otwarcia konkurencyjnych organizacji na określony czas lub na określonym obszarze.
• Franczyzobiorcy rzadko mogą wpływać na scentralizowany marketing i reklamę lecz mogą być zmuszeni do płacenia za scentralizowane kampanie marketingowe i reklamowe.

8.17 avg. rating (81% score) - 12 votes

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane miejsca zaznaczone są gwiazdką *

*

Scroll To Top