Home / Informacje / Jak zostać instruktorem nauki jazdy?
Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Niektórzy kochają jazdę samochodem i nie chcą poprzestać jedynie na zdanym egzaminie na prawo jazdy. Jeśli prócz umiejętności, zamiłowania do prowadzenia, odnajdujemy w sobie zmysł dydaktyka – może nadajemy się na instruktora nauki jazdy.

Warto łączyć przyjemne z pożytecznym i edukować kolejne pokolenia dobrych i przestrzegających przepisów kierowców.

Osoba, która chciałaby zostać instruktorem powinna mieć wykształcenie minimum średnie, dodatkowo co najmniej od trzech lat posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem. Jednak to nie wszystko. Należy również potwierdzić stan zdrowia oraz predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem. Dodatkowym elementem musi być ukończenie kursu kwalifikacyjnego w jednostce, która jest do tego upoważniona. Nikt nie zostanie instruktorem jazdy, jeśli nie zda egzaminu przed komisją, powoływaną przez wojewodę. Niekaralność wyrokiem sądu, jak i orzeczenie kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym to ostatnie, co dzieli nas od upragnionego tytułu. Kropką nad i zostaje wpisanie nas do ewidencji instruktorów.

Instruktor musi posiadać wiedzę z kilku zakresów, na które składają się: etyka i wiedza zawodowa, poziom wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacje psychofizyczne (źródło wartościowych informacji dla aktualnych i przyszłych instruktorów: www.przepisydrogowe.eu).

Na samym początku przyszłego instruktora obowiązuje egzamin ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Mieści się w tym również technika kierowania pojazdem. Kursanci uczą się między innymi psychologii, techniki kierowania, metodyki nauczania, prawa ruchu drogowego, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Praktyka instruktorska musi również zostać odbyta – to jeden z warunków. Można zaznaczyć, że w polskim systemie klasyfikacji specjalności i zawodów, instruktor nauki jazdy znajduje się pod pozycją 3310103. Grupa ta to Technicy i inny średni personel, Nauczyciele Praktycznej Nauki Zawodu i Instruktorzy. Odpowiednie kwalifikacje są w tym zawodzie decydujące – umiejętności, postawy warunkujące odpowiednie wykonanie swojej pracy, jak i wiadomości, zdobyte w toku kształcenia.

Gdy spełnimy wszystkie wymagane warunki, starosta wydaje nam legitymację instruktora. Oczywiście po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Osoba dostaje numer uprawnień oraz zostaje wpisana do ewidencji instruktorów.

Warto zaznaczyć, że nie wystarczy być perfekcyjnie przeszkolonym instruktorem. Należy być doskonałym pedagogiem i jednocześnie wzorem do naśladowania. Dobrego instruktora powinien cechować spokój i opanowanie. Właściwe podejście do kursanta jest również niezwykłym walorem.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane miejsca zaznaczone są gwiazdką *

*

Scroll To Top