Home / Wszystkie pomysły / Jak założyć żłobek?
Jak założyć żłobek?

Jak założyć żłobek?

Przyrost naturalny w Polsce nie jest największy i nic nie zapowiada tego, że nagle młodzi ludzie zamiast kultywowania modelu rodziny 2+1 zdecydowaliby się na zakładanie rodzin wielodzietnych. Niemniej jednak, paradoksalnie, w polskich żłobkach w wielu przypadkach brakuje miejsc dla najmłodszych obywateli. Rodzice już po urodzeniu dziecka powinni rozglądać się za żłobkiem, aby mieć szansę na dostanie się do takiej placówki. W takim samym stopniu żłobki państwowe, jak i prywatne, przeżywają oblężenie młodych rodziców i ich pociech. Rodzice muszą pracować, aby utrzymać rodzinę, dlatego też muszą znaleźć odpowiednią osobę czy miejsce, gwarantujące odpowiednią opiekę nad ich dzieckiem. Być może właśnie takie warunki rynkowe spowodują, że pomysł na biznes w postaci prywatnego żłobka sprawdzi się doskonale. Pytanie tylko, jak założyć taki żłobek i jakie wymagania należy przy tym spełnić?

Formalności

Każda osoba chcąca otworzyć żłobek powinna zaznajomić się z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli z przepisami ustawy żłobkowej. Określa ona bowiem uwarunkowania prawne otwarcia prywatnego żłobka, czyli ośrodka opieki czasowej nad dziećmi. Wszystkie żłobki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają pod nadzór Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wedle przepisów ustawy, żłobek może otworzyć gmina, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Przy zakładaniu żłobka takie podmioty nie muszą uzyskiwać wpisu do specjalnego rejestru.

Warunki zakładania żłobka

Nie każda osoba może po prostu zarejestrować działalność w formie żłobka. Trzeba posiadać ku temu odpowiednie predyspozycje zawodowe. Przede wszystkim, należy posiadać wykształcenie pedagogiczne oraz mieć umiejętność pracy z tak małymi dziećmi. Żłobek dodatkowo powinien zostać zlokalizowany w lokalu spełniającym wszelkie wymagania sanitarne i przepisy przeciwpożarowe. Sale w żłobku powinny być przestronne, aby dawać swobodę ruchu dla znajdujących się tak dzieci. Dobrze by było, aby żłobek znajdował się w miejscu, do którego łatwy dostęp mają potencjalni jego klienci – czyli np. w dzielnicy, w której często osiedlają się młodzi ludzie zakładający własne rodziny.

Do opieki nad dziećmi można zatrudnić według przepisów ustawy żłobkowej:

  • Opiekunkę dziecięcą o odpowiednich kwalifikacjach, posiadającą co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej 2-lenie doświadczenie w opiece nad dziećmi do 3 roku życia oraz odbyte 280 godzinne szkolenie w  kierunku opieki nad dziećmi,
  • Dyplomowaną pielęgniarkę lub położną,
  • Nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,
  • Pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Na jednego opiekuna w żłobku nie może przypadać więcej niż 8 dzieci mającej więcej niż rok, oraz 5 dzieci poniżej 12 miesiąca życia. Jeśli w żłobku przygotowano miejsce dla więcej niż 20 dzieci, należy w nim zatrudnić obowiązkowo dyplomowaną pielęgniarkę lub położną.

8.50 avg. rating (83% score) - 6 votes

Jeden komentarz

  1. Aktualnie prowadzimy nabór na IX edycję kursu na Opiekuna w żłobku lub w klubie malucha w Gdańsku i Poznaniu. Nabór jest ciągły, kursy ruszają regularnie, zatem zapraszamy chętne osoby do kontaktu! Nasz kurs posiada akredytację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zapraszamy na nasza stronę internetową: http://www.igd.poznan.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane miejsca zaznaczone są gwiazdką *

*

Scroll To Top