Home / Informacje / Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne – świadomość firm coraz większa!
Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne – świadomość firm coraz większa!
Cyber Security Data Protection Business Technology Privacy concept.

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne – świadomość firm coraz większa!

Co oznacza pojęcie cyberbezpieczeństwa? Coraz więcej się o nim mówi, ale wiele osób nie rozumie, w jaki sposób w praktyce przekłada się to na bezpieczeństwo danych czy systemów informatycznych. Wielu przedsiębiorców stara się zwiększyć swoją świadomość w tej kategorii zabezpieczania swojej działalności. Jak? Co wynika z takiego dokształcania?

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Z pewnością zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy przedsiębiorcy zgodzą się ze stwierdzeniem, że cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, a wraz z postępującą cyfryzacją społeczeństwa tylko zyskuje na znaczeniu. Można powiedzieć, że jest ono świadomością istnienia pewnych specyficznych zagrożeń oraz wyrobienia odporności na nie. Przedsiębiorcy mają coraz większą wiedzę dotyczącą podejmowanych przez cyberprzestępców ataków naruszających ich poufność, integralność, dostępność i autentyczność wykorzystywanych systemów i usług.

Firmy zdają sobie też sprawę z tego, że brak wiedzy i ignorowanie zagadnień związanych z  cyberbezpieczeństwem może mieć bardzo poważne konsekwencje, łącznie z kradzieżą poufnych danych, tajemnic firmy, patentów i know-how, aż po bankructwo przedsiębiorstwa.

Ataki hakerskie są poważnym i całkowicie realnym zagrożeniem dla ciągłości operacyjnej dla każdej firmy. Może ona poprzez naruszenie bezpieczeństwa i złamanie systemów stracić zaufanie klientów. Trzeba podkreślić przy tym, że wieleobszarów biznesu są ze sobą powiązane na różne sposoby. Dlatego atak z jednej strony może wywołać problemy z funkcjonowaniem firmy w innym miejscu. Jeśli więc przedsiębiorca chroni swojej systemy zabezpieczeń automatycznie przyczynia się do lepszej ochrony wszystkich obszarów działalności.

Testy cyberbezpieczeństwa

Dla lepszej ochrony swoich firm przed cyberatakami, przedsiębiorcy starają się okresowo testować systemy bezpieczeństwa oraz uczyć swoich pracowników tego, jak reagować na podejrzenie takiego ataku.

W TestArmy oferowane są wszystkim przedsiębiorcom, z różnych branż, m.in. testy penetracyjne dla jeszcze lepszego zabezpieczenia działalności przed atakami hakerów. Takie testy dają możliwość sprawdzenia w kompleksowy sposób stosowanych zabezpieczeń, poznanie niedoskonałości i podatności systemów, w których najsłabszym ogniwem niestety zawsze jest człowiek. Dzięki wynikom testów penetracyjnych przedsiębiorca może skupić się na tym co najważniejsze, mianowicie na zwiększeniu ochrony dla obszarów, które tego naprawdę wymagają. Takie prace pozwalają na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa dla całej firmy czy organizacji.

W ramach ograniczenia wystąpienia zagrożeń cybernetycznych oraz doprowadzenia do wdrożenia spójnej polityki ochrony, należy dobrać dla firmy odpowiednie rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zanim to nastąpi, należy przetestować obecne systemy, nie tylko za pomocą kontrolowanych ataków, czyli testów penetracyjnych, ale również testów penetracyjnych infrastruktury systemowej oraz testów socjotechnicznych, ukierunkowanych na reakcje pracowników przedsiębiorstwa na zastosowanie wobec nich technik manipulacji powszechnie wykorzystywanych przez hakerów. Bardzo ważne jest, by pracownicy organizacji potrafili właściwie reagować na powszechne praktyki cyber przestępców, ponieważ to właśnie oni, nieświadomie, lekkomyślnie i niestety dobrowolnie mogą dać dostęp do ważnych danych firmowych osobom trzecim, całkowicie do tego niepowołanym.

Nowoczesne wyzwania dla dzisiejszych przedsiębiorców

Prowadzenie firmy w warunkach zagrożeń płynących z różnych stron, również z internetu, to prawdziwa sztuka, której uczą się sami przedsiębiorcy. Mogą oni lepiej chronić dane i zarządzać bezpieczeństwem informacji dzięki podejmowanym testom penetracyjnym i socjotechnicznym. Eksperci mogą przygotować firmę do audytu certyfikującego ISO 27001. Certyfikat ten potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa firmowych systemów.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane miejsca zaznaczone są gwiazdką *

*

Scroll To Top